Zvýšení odolnosti specifických ohrožených skupin při výpadku zdravotních a sociálních služeb (ZODOS)


Projekt TL04000057 v rámci 4. veřejné soutěže programu ÉTA TA ČR

Doba realizace projektu: 10/2020 – 09/2022

Hlavní řešitel: Cerebrum – Asociace osob po získaném poškození mozku, z.s.

Další účastník: SOLIDITA s.r.o.

Jsme rádi, že jsme se mohli stát partnery projektu „Zvýšení odolnosti specifických ohrožených skupin při výpadku zdravotních a sociálních služeb“ jehož cílem je zvýšení odolnosti vybraných vysoce zranitelných cílových skupin vůči negativním dopadům epidemií a dalších krizových situací (srovnatelných s pandemií COVID-19) v souvislosti s výpadkem či omezením péče, jež způsobily a způsobují významné zhoršení zdravotního stavu a sociální frustraci dané skupiny a následné zbytečné finanční a kapacitní zatížení zdravotnického a sociálního systému.

Projekt je rozdělen do dvou etap:
  • výstup první etapy projektu je zaměřen na detailní analýzu příčin a dopadů krizové situace na cílové ohrožené skupiny, na dopady ve zdravotní péči, v oblasti sociálních služeb, dalších veřejných služeb a na celkovou kvalitu života
  • výstup druhé etapy projektu navrhne prakticky uplatnitelná doporučení ke zvýšení odolnosti cílových skupin ve formě výzkumné zprávy a sady nástrojů (tzv. toolkit).
Hlavním řešitelem projektu je CEREBRUM - Asociace osob po získaném poškození mozku, z.s., která si klade jako své posláním přispívat k porozumění problematice poranění mozku, poskytovat informace a zejména podporovat občany, kteří utrpěli traumatické či jiné poškození mozku, jejich rodinné příslušníky a pečující.

Hlavním finančním podporovatelem projektu je Technologická agentura ČR, organizační složka státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a která centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů.
TA ČR
©2024 SOLIDITA s.r.o. All Rights Reserved. Designed By SOLIDITA s.r.o.

Search