SLUŽBY V OBLASTI BEZPEČNOSTI

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OSOB, ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI FIREMNÍCH PROCESŮ A VÝKON OCHRANY OSOB A MAJETKU

Společnost SOLIDITA s.r.o. byla založena v roce 2015 s cílem poskytnout svým klientům specifické a odborné činnosti realizované zkušenými profesionály – ženami a muži, kteří své profesní zkušenosti získali během mnohaletého působení ve specializovaných útvarech bezpečnostních složek na území České republiky nebo v zahraničí. Veškerá činnost společnosti SOLIDITA s.r.o. je v souladu se zákony a legislativními normami zemí, ve kterých je pro klienta prováděna. Management, zaměstnanci a kontraktní spolupracovníci společnosti SOLIDITA s.r.o. jsou osoby bezúhonné, bez trestní minulosti a se znalostí příslušné problematiky v jejímž rámci je služba pro klienta realizována. Diskrétnost a loajalita ke klientovi a jeho potřebám jsou spolu s odpovědností a profesionalitou základními hodnotami naší společnosti.

 

Pro koho jsou naše služby určené?

 

  • mezinárodní firmy a korporace
  • organizace veřejné správy
  • neziskové organizace
  • školství
  • zdravotnictví
  • sportovní organizace a kluby
  • subjekty podnikající v oblasti výroby, služeb, dopravy a logistiky
  • soukromé osoby
©2024 SOLIDITA s.r.o. All Rights Reserved. Designed By SOLIDITA s.r.o.

Search