NABÍZÍME

Našim klientům nabízíme: 

 • zpracování bezpečnostního posouzení stávající úrovně fyzické, technické a režimové bezpečnosti
 • zpracování návrhu opatření k zabezpečení objektu, areálu, nebo procesu
 • zpracování bezpečnostního posouzení výkonu služby fyzické ostrahy
 • zpracování návrhu výkonu služby fyzické ostrahy
 • zpracování návrhu opatření pro ochranu hotovosti, nebo jiných cenností a aktiv
 • testy funkčnosti nastavených režimových a technických opatření v oblasti fyzické bezpečnosti (penetrační testy, testy bezpečnostní integrity osob)
 • zpracování plánů objektové bezpečnosti a další bezpečnostní dokumentace (např. koordinačního plánu, bezpečnostních postupů, karet rychlé reakce, plánů procedur pro běžné i mimořádné situace apod.)
 • zpracování a nastavení postupů pro běžné i mimořádné situace
 • zpracování obsahu a výrobu informačních a výukových materiálů v oblasti fyzické, technické a režimové bezpečnosti
 • propagační a osvětové aktivity v oblasti fyzické, technické a režimové bezpečnosti směrem k návštěvníkům veřejně přístupných objektů, společenských nebo sportovních akcí
 • výrobu prezentačních a informačních technik a pomůcek (informační tabule, webové stránky, interaktivní panely, instruktážní videoklipy, letáky apod.) včetně plánů jejich rozmístění a instalace na vytipovaných místech
 • zpracování plánů, organizace a realizace nácviku postupů a řešení jednotlivých typů mimořádných událostí pro objekty nebo konkrétní pracoviště
 • školení a tréninky zaměřené na chování osob v průběhu mimořádných událostí nebo mimořádných situacích a následně po jejich odeznění
 • posouzení zadávacích podmínek pro výběrová řízení v oblasti fyzické, technické a režimové bezpečnosti
 • nezávislou kontrolu plnění smluvních závazků dodavatelů služeb
 • zajištění služby osobní ochrany na území České republiky a v zahraničí
 • zpracování pobytových, pohybových a únikových plánů během pobytu v rizikových zemích a zajištění služby bezpečnostního doprovodu
 • ostatní služby v oblasti bezpečnosti dle dohody s klientem
Image
Image
©2024 SOLIDITA s.r.o. All Rights Reserved. Designed By SOLIDITA s.r.o.

Search